Kontaktinfo

​​Strandåkra Abbekås

Adress: Örmölla 258 27453 Skivarp

Mobil: 0705-47 54 06

E-Mail: strandakra@swipnet.se

Etik och moral

Hur skall man leva?

F.d. alkoholinformatör och numera vinodlare. Kan det gå ihop?

Ja, jag anser att om vin kan betraktas på ett mer nyanserat sätt, där smaken och inte ruset är i fokus, då närmar vi oss ett mer eftertänksamt och upphöjt drickande.

  • Vad är det jag dricker?
  • Hur smakar det?
  • Vilka druvor?
  • Ekfatlagrat?
  • Malolaktisk jäsning?
  • Vilken region?
  • Vilken vingård?

Plötsligt börjar man fundera på tillverkningsprocessen och det dryckeshantverk, unikt för just den vingården som efterlämnat just den smaken. Det blir ingen anonym bulkvara utan en unik produkt.

Men det kan inte nog betonas att alkohol och därmed också vin bör intas i måttliga mängder, eftersom en intensiv och långvarig alkoholkonsumtion kan ge kroppsliga skador (och det oavsett om man testat olika slags druvor på ett mer kulturellt sätt med smaken i fokus!)

Man bör även ha respekt för alkohol och därmed vin som njutningsmedel eftersom det kan orsaka ett beroende. Vem som helst kan bli alkoholist! Även mycket unga människor! Den slår till slumpmässigt och man kan inte veta om man tillhör den gruppen på ca 10 % , (vuxna män) eller ca 1-6 %, (vuxna kvinnor) som kommer att fastna i ett missbruk. Källa CAN

Det är viktigt att ha kunskap om beroendesjukdomar och ett öppet, klarsynt förhållningssätt, så att man därmed lättare kan hjälpa den drabbade. Det är annars så lätt att hamna i situation, där ”alla” vet om det, men ingen vågar prata om det eftersom det är ett ”känsligt ämne” belagt med munkavle.

AA, Anonyma Alkoholister är en självhjälpsrörelse där alkoholister hjälper andra att tillfriskna från sin alkoholism genom att dela sina erfarenheter, förhoppningar och styrka med varandra. Läs mer på www.aa.se