Kontaktinfo

​​Strandåkra Abbekås

Adress: Örmölla 258 27453 Skivarp

Mobil: 0705-47 54 06

E-Mail: strandakra@abbekas.se

Honungsört

Nom Francais: Phacélie à feuilles de tanaisie

Nombre espanol: Phazelia
English names: Bee food, Fiddleneck, Lacy phacelia, Lacy scorpion-weed, Phacelia, Purple tansy
Deutschen Namen: Bienenfreund /Büschelschön / Bienenweide (Phacelia)/Phazelie

Äntligen September, Oktober! Fälten kring Strandåkra färgas återigen blålila av Honungsört, Phacelia tanacetifolia,Bentham (tanacetifo´lius betyder "med blad som renfanan Tanacetum"). En livgivande färgkick innan vintermörkret tar vid. Man fylls av andäktighet och ett inre jubel. I boken "Samtal med änglar Ungern 1943-1944" nedtecknade av Gitta Mallasz läser jag: "Purpur - Hans färg".

​"Honungsört (Phacelia tanacetifolia, Bentham) tillhör familjen Hydrophylláceae och är en ettårig, blåblommande växt som blir ca 80 cm hög. " "Honungsört har en lång och riklig blomning som varar fyra till sex veckor." "De talrika blomknopparna sitter i en lång, ensidigt vänd, snäckformad inrullad blomställning. Varje dag slår två eller tre blommor ut, under det att blomställningen rätas ut mer och mer. Ståndarsträngarna skjuter långt ut ur de blå blommorna vilket gör pollenkornen lättillgängliga. Honungsört är rik på nektar vilken avsöndras av fyra nektarier som sitter i en ring runt fruktämnet." "Omkring tre veckor efter att de första blommorna börjar synas börjar honungsörten fröa. Om fröna drösar finns det risk för att honungsört blir ett ogräsproblem kommande år."

Källa:Christerson, M. 1995. Honungsört som insådd i sockerbetsfält för att locka naturliga fiender till betbladlusen. Examensarbete. SLU. Hortonomprogrammet. 3.1 Beskrivning av honungsört.

​Fälten av Honungsört med dess mångfasetterande, helande verkan möjliggörs genom den tidiga färskpotatisodlingen.​Gedigen kunskap och generationers långa erfarenhet, har lett till positiva samband hur bedriva en hållbar och effektiv odling och samtidigt försöka skydda havet och den marina miljön så mycket som möjligt från mänsklig påverkan. 

Honungsört med klöver i botten fungerar som fånggröda, d v s den fångar upp rester av näringsämnen som kan finnas kvar i jorden efter potatisodlingen och minskar därmed näringsläckage till Östersjön. Den är också en bra biväxt.

Blommorna mättar mängder med bin, humlor, blomflugor, fjärilar och andra pollinerare. Honungsörten gör gott för både insekter, människor, jord och hav.

Honungsörten förhindrar erosion och förbättrar jordstrukturen och ökar mullhalten när den senare plöjs ner. Därtill doftar den härligt och är vacker att titta på. Walt Disney´s tjur Ferdinand hade nog också gillat att sitta under det acacia-liknande trädet vid dammen och "lukta på blommorna".

Vi fortsätter att odla honungsört år efter år trots att kostnaden för utsäde är hög. Därför att det gör en massa gott. För miljön, folk och fä. Läkare har även uttryckt att doften från blomfälten öppnar upp luftvägarna. Man upplever liksom att det blir lättare att andas.

Odling av honungsört sprider sig nu både österut och västerut.

"För skönheten och miljöns skull" stod det på de små skyltarna vid vägkanten. Där uppmanade vi förbipasserande att ta en bild på den blommande honungsörten och mejla in till oss, så skulle vi föra in den på hemsidan under fliken "Galleri". Underbara bilder strömmade in. Hjärtligt Tack!

​Boktips:

 

Galen i humlor En berättelse om små men viktiga varelser

Dave Goulson

Humlor i Sverige 40 arter att älska och förundras över

Bo Mossberg och Björn Cederberg