Kontaktinfo

​​Strandåkra Abbekås

Adress: Örmölla 258 27453 Skivarp

Mobil: 0705-47 54 06

E-Mail: strandakra@swipnet.se

Strandåkra-potatis

Strandåkra-potatis odlas med minsta möjliga belastning på miljön enligt IP (Integrerad Produktion) och är certifierad enligt IP Sigill Frukt & Grönt. IP-odling kan beskrivas som ett mellanting mellan konventionell - och ekologisk odling. 

När du köper en påse Strandåkra-potatis kan du vara förvissad om att odlingen av tidig potatis redan mättat mängder av hungriga, vilda bin, humlor, blomflugor, fjärilar och andra pollinerare. För efter att den tidiga färskpotatisen skördats, sås på samma mark Honungsört, Phacelia tanacetifolia, Bentham, som gör gott för såväl jord och hav som insekter och människor. I augusti färgas åkrarna lila.

Inte utarmar vi våra jordar! 

Honungsörten fångar upp eventuella kväverester från färskpotatisodlingen. Resterna riskerar inte att urlakas till havet utan stannar i växten. Det har sedan urminnes tider odlats fånggröda på Strandåkra, om inte av Honungsört och klöver, så av korn. Honungsörtens djupa rotsystem luckrar jorden och eftersom dess växtrester inte förs bort utan plöjs ner återbördas dessa till jorden. Kolet binds in och växtresterna som långsamt bryts ner bidrar med humus i jorden. 

Både potatisåkern och fälten av blommor är ett tillhåll för många fåglar och djur. I markerna återvänder och trivs årligen även mängder med flyttfåglar som stare, sädesärla, ladusvala, tofsvipa och sånglärka. De två sistnämndas bon på marken skyddas genom ett enkelt lyft av redskap mm.

Strandåkra-potatis. Gör världen lite lilare.

Odling av potatis vid havet med ekosystemen i fokus.​