Kontaktinfo

​​Strandåkra Abbekås

Adress: Örmölla 258 27453 Skivarp

Mobil: 0705-47 54 06

E-Mail: strandakra@abbekas.se

Strandåkra-potatis

Strandåkra-potatis odlas med minsta möjliga belastning på miljön enligt IP (Integrerad Produktion) och är certifierad enligt IP Sigill Frukt & Grönt. IP-odling kan beskrivas som ett mellanting mellan konventionell och ekologisk odling. 

När du köper en påse Strandåkra-potatis kan du vara förvissad om att odlingen av tidig potatis redan mättat mängder av hungriga, vilda bin, humlor, blomflugor, fjärilar och andra pollinerare. För efter att den tidiga färskpotatisen skördats, sås på samma mark Honungsört, Phacelia tanacetifolia, Bentham och Oljerättika, Raphanus sativus var oleifera, som gör gott för såväl jord och hav som insekter och människor. 

Inte utarmar vi våra jordar! 

Honungsörten och Oljerättikan fångar upp eventuella kväverester från färskpotatisodlingen. Resterna riskerar inte att urlakas till havet utan stannar i växten. Det har sedan urminnes tider odlats fånggröda på Strandåkra, om inte av honungsört och olika arter av klöver, så av korn. Honungsörtens  och oljerättikans djupa rotsystem luckrar jorden och eftersom dess växtrester inte förs bort utan plöjs ner återbördas dessa till jorden. Kolet binds in och växtresterna som långsamt bryts ner bidrar med humus i jorden. 

De senaste åren har honungsörten på grund av väderförhållanden såtts sent, lite för sent för att den skulle gynna en större mängd pollinerare, men den EU-ekologiskt certifierade ängen vid bevattningsdammen och strandängarna med sin ljuvliga biologiska mångfald gör om möjligt ännu större nytta eftersom de är perenna.

Tänkvärt!  "En mullhaltsökning på 1 procent kan väntas öka avkastningsnivån vid skörden med 20 procent. Binder man en procent mull innebär det också att 2,5 ton kväve har bundits i marken". Olle Ryegård, Oscar Friberg ur Ekoweb, nr 7, 16 september 2020.

Både potatisåkern och fälten av blommor är ett tillhåll för många fåglar och djur. I markerna återvänder och trivs årligen även mängder med flyttfåglar som stare, sädesärla, ladusvala, tofsvipa och sånglärka. De två sistnämndas bon på marken skyddas genom ett lyft av redskap mm, svårare är det att skydda fågelungarna mot rovfåglar, Skånes landskapsfågel, Glada, Milvus milvus, som håller utkik efter ett skrovmål.

Strandåkra-potatis.

Odling av potatis vid havet med ekosystemen i fokus.​